European Architectural Sculpture. Visible Storage

Európai épületdíszítő-szobrászat - Látványtár

1135 Budapest, Vágány u. 4.

Figyelem!

A Látványtár csak a Kulturális Örökség Napja alkalmából látogatható egyénileg és díjtalanul bárkinek, regisztráció nincs.

Az épület a Szabolcs utca 33-35. kapun át is megközelíthető.

Attention!

The Vesible Storage can be visited individually and free of charge by anyone only on the occasion of Cultural Heritage Day, no registration required.

The building can also be accessed through the gate at Szabolcs utca 33-35.

Információk
-

Információs anyag nyelve

magyar, angol

A Szépművészeti Múzeum gipszmásolat-gyűjteményének helyreállítását célzó projekt eredményeként immár budapesti helyszínen, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ tanulmányi látványtárában is láthatók a gyűjtemény egyes darabjai. A látványraktárban az épületszobrászathoz köthető több mint háromszáz ókori, középkori és reneszánsz alkotás másolata tanulmányozható. Az ókori rész a görög szentélyekhez és templomépítészethez köthető archaikus, klasszikus és késő klasszikus kori szobrokból, domborművekből és architektonikus elemekből ad áttekintést, míg a későbbi korokat a francia és német középkori, gótikus katedrálisok, továbbá az itáliai reneszánsz székesegyházak szobrai és építészeti elemei, valamint néhány magyar emlék másolata képviseli.

Description in English

A Selection from the Cast Collection of the Museum of Fine Arts

As a result of a project to restore the plaster cast collection of the Museum of Fine Arts, one part of the collection is on display at the visible storage of the National Museum Conservation and Storage Centre in Budapest.

Copies of over 300 ancient, medieval, and Renaissance works can be studied here related to architectural sculpture. A large section provides an overview of archaic, classical and late classical sculptures, reliefs, and architectural elements associated with ancient Greek sanctuaries and temples. The other part of the exhibition represents later periods including copies of some Hungarian works alongside statues and architectural elements from French and German medieval cathedrals, as well as the Renaissance cathedrals of Italy.