Viski Károly Múzeum Kalocsa

6300 Kalocsa, Szent István király út 25.

Információk
-
-

Információs anyag nyelve

magyar, angol, német
Központi témához kapcsolódik

A Kulturális Örökség Napjain (2022. szeptember 17–18.) a Viski Károly Múzeum ingyenesen látogatható. A Kulturális Örökség Napja keretében 2022. szeptember 17-én (szombaton) 11 órakor nyílik a "100 éves a kalocsai állami rendőrség" című időszaki kiállítás.

A kalocsai Visky Károly Múzeum épülete eklektikus egyemeletes saroképület. Építtetője Haynald Lajos érsek (1867-1891), az építés éve 1885. Eredetileg iskolaépület, jelenleg múzeum.

Egyemeletes, L alaprajzú, eklektikus stílusú saroképület, melynek hosszabbik oldala a Szent István útra, rövidebb oldala az Eötvös utcára nyílik. Épült 1885-ben, építtetője Hajnald Lajos érsek. Az épület eredeti funkciója iskola volt, jelenleg a Viski Károly Múzeumnak ad otthont.

Az épület építéstörténete és hasznosítása

Az iskola régi épülete, amelyet 1780-ban építettek, az utca másik oldalán volt, ma a Kalocsai Gyermekotthon Batthyány utca- Szent István király út sarkán lévő épületszárnya van a helyén.
A régi földszintes épületre 1829-ben egy emeletet húztak. A jezsuita kollégium bővítésére ezt az épületet igénybe vették. Az érsekség egy cseretelken, a jelenlegi helyén építette fel az új iskolaépületet 1885-ben. Az iskolaépület eredetileg 2 részből állt. Főépület a Szent István király úti szárny, amely 1970-ig iskolaként szolgált, először, mint elemi fiúiskola, majd 1948-tól az Állami Általános fiúiskola (2. sz. Általános Iskola) tagiskolája. Közben, 1938 őszén rövid ideig a Kalocsára telepített katonaság használta. 1970-ben készült el a 2. sz. (ma Kertvárosi) Általános Iskola új épülete a középső kertekben, akkor megszűnt az épület iskolai funkciója. 1971-től a Viski Károly Múzeum használja az épületet (1977-ig a Művelődési központtal társbérletben). A városi örökségvédelmi hatástanulmány országos és helyi védelemre javasolja. Az épület bejáratánál, a folyosó falán a városi múzeum 1932. jún 2-i megnyitásának 65. évfordulóján márvány emléktáblát helyeztek el az alábbi szöveggel:

„1932. június 2-án
r. Gábor Lajos festőművész
kezdeményezésére
Antalffy Sándor Polgármester
és Dr. Kujáni Ferenc kanonok
pártfogásával nyitották meg
a Kalocsai Múzeumot

Kalocsai Múzeumbarátok Köre 1997”

A másik épület a mai Tomori utca 24. sz. alatti földszintes épületrész részben iskolaként, részben tanítói lakásként szolgált. Az iskolák 1948-as államosítása után megszűnt az épület iskola funkciója, tanári szolgálati lakásokká alakították át, az emeletes iskolaépülettől tulajdonjogilag és telekkönyvileg is leválasztották.

A múzeum kiállításai

A Viski Károly Múzeum Kalocsa – A kalocsai virágok tárháza – a Kalocsai Sárköz tájmúzeuma. Tízféle gyűjteményt őriz. Három állandó kiállítása van. A Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben c. kiállítás a Kalocsai Sárköz népcsoportjainak XVIII-XX. századi életét, kultúráját mutatja be. A múzeum egyik legértékesebb része a Kalocsai Ásványgyűjtemény, melyet az Ásványok és az élet c. kiállítás mutat be. Ugyancsak a jezsuiták gimnáziumából került a Viski Károly Múzeum tulajdonába a Kalocsai Éremgyűjtemény is.

A Néprajzi gyűjtemény legértékesebb és legérdekesebb része a textilgyűjtemény, mely a 19. század közepétől napjainkig mutatja be a kalocsai népművészet és népviselet különböző korszakainak emlékeit. A szellei kulturális örökséggé és Hungarikummá nyilvánított kalocsai népművészet tárgyi emlékeinek hatalmas tára ez, a város megkerülhetetlen kultúrkincse.
A Régészeti gyűjteménybe értékes darabok kerültek Homokmégy-Halom avar- és honfoglalás-kori temetőjéből: többek között egy rovásírásos csontlemez.
A Történeti Dokumentációs Gyűjtemény számtalan érdekes és értékes darabot őriz: archív fotókat, képeslapokat, újságokat, különböző nyomtatványokat, melyek túlnyomó többsége a Kalocsai Sárköz és Kalocsa történetének emlékei, de jelentős számban képviseltetik magukat az országos események dokumentumai is. Ebben őrizzük Kalocsa második Hungarikuma, a kalocsai fűszerpaprika történeti emlékének sok ezer dokumentumból álló gyűjteményét.
Adattári-, Történeti- és Képzőművészeti gyűjteményünk szám szerint nem nagy, de Kalocsa és a Kalocsai Sárköz szempontjából különösen értékes és becses darabokat őriznek. A 10.000 kötetet meghaladó Könyvtárunknak közel ötöde kalocsai nyomtatvány.
A Fotótár két nagy csoportra bontható. Jelentős részét Bárth János és Romsics Imre néprajzkutatók fényképezték gyűjtéseik és muzeológiai munkájuk során. Második nagy csoportja a régi üveglemezek és negatívok gyűjteménye.
A Viski Károly Múzeum Kalocsa a MúzeumDigitár online gyűjteménykezelő rendszert használja. Itt több, mint 40.000 tárgy érhető el publikusan a látogatók számára.

Kapcsolódó rendezvény

6300 Kalocsa, Szent István király út 25.
6300 Kalocsa, Szent István király út 25.