Parktörténeti séta

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u.

Figyelem!

A séták kiindulópontja a Károlyi Kastély recepciója.

Információk

Találkozó helyszíne:

Fehérvárcsurgó
Petőfi S. u.
8052
Magyarország

Találkozási pont:
Károlyi Kastély Recepció
11:00 - 12:00
14:00 - 15:30

Séta maximális létszáma

30 fő

Vezető neve

Fekete Ágnes
Akadálymentes
Gyerekkel látogatható
Központi témához kapcsolódik

A csurgói birtok fejlesztésének kezdete a 18. században báró Berényi Klára nevéhez fűződik, aki - rezidenciája létesítésével egyidejűleg - egy kb. 10 hold területű, teraszos kialakítású, barokk díszkertet létesített az épület mellett. Az alsókertnek nevezett rész egy mulató- és konyhakert volt. Ebben, a kastélynál alacsonyabban fekvő kertben állt a nádfedelű kertészház, a melegágyak és a kamrák. A másik kertet gyümölcsösnek nevezték, ebben állt egy zsindelyfedásű pavilon és valószínűleg az üvegház. 

Báró Berényi Klára fia, báró Perényi Imre már anyja 1812-ben bekövetkezett halála előtt bekapcsolódott a birtok irányításába, majd 1823-ban zálogba adta a csurgói uradalom két birtoktestét - Keresztes falut és Szent Borbála puszta rájuk eső részét - gróf Károlyi Györgynek. Károlyi szemet vetett a Perényi-uradalom másik felére is: 1834-ben zálogba vette a csurgói és igari birtoktestet is, majd 1853-ban báró Perényi Imre örököseivel szerződést kötött a Csurgó-Keresztesi uradalom tulajdonba vételére. 

A kerttel kapcsolatos munkák már az 1830-as években megkezdődtek: kialakították a szerpentin alakú tavat és a lágy ívekben vezetett úthálózatot, amely nagyobb tisztásokat és ligetes területeket tárt fel. A kertben folyó munka mellett 1844 májusában fogtak hozzá a kastély átépítéséhez. A rezidencia délnyugat felé nyitott reprezentatív díszudvara az ókori római házak perisztiliumos udvarának hangulatát idézi. A díszudvart közepén, valamint az oszlopfolyosók mellett kiültetések díszítették. Az északi és déli pavilonok előtti felületet növénycsoportok tarkították, az előtérben, a nyílt gyepfelület szélén állt a napóra oszlopa.

Gróf Károlyi György 1877-ben bekövetkezett halála után a csurgói birtokot másodszülött fia, az 1839-ben született gróf Károlyi Viktor örökölte. Ebben az időszakban kerüt sor a meglévő tó kiszélesítésére, valamint sziget és két híd kialakítására. Ekkor került sor a nagyobb tisztások kialakítására: a kastély főhomlokzatától keletre elterülő kertrész tisztások sorozata volt, amelynek egységeit a kert útjai, a tavat tápláló csatoran és a ligetesen kialakított facsoportok választják el egymástól. A másik nagy tisztás a kastélytól délkeleti irányban húzódott, egyes szakaszokon kis facsoportokkal szegélyezve. 

A díszudvar kialakítása is megváltozott a század végére: közepén ovális gyepes szigetet hoztak létre, az udvar bejáratánál két kisebb növényszigetet telepítettek. 

Gróf Károlyi Viktor fiúutód nélkül halt meg, így az uradalom bátyjára, gróf Károlyi Gyulára szállt. Két évvel később bekövetkezett halála után másodszülött fia, gróf Károlyi József örökölte az uradalmat. Ebben az ideőszakban nemcsak a kastély, hanem Hein János, a kor ismert tájkertésze vezetésével a park is átépítésre került. Hein tervére jellemző az eklektikus stílus, amelyben elegyedik a tájképi és a barokk stílus elemkészlete, illetve feltűnnek szecessziós elemek is. Hein munkájának eredménye, hogy a kastély közvetlen környezetében az épülettel harmonizálóü mértani kertrészt, ún. pleasure ground-ot alakítottak ki, valamint jelentős mértékben növelték a kert területét.

Hein elképzelése szerint született meg a csipketerasz melletti neobarokk, teraszos elrendezésű kertrész, amelynek uralkodó motívuma a második szinten kialakított rondó volt, ez szőnyegágyszerű kiültetést kapott, ívét a sétány külső oldalán nyírt sövény kísérte. A szórt burkolatú sétányokat virágszegély választotta el a gyepfelülettől.  

A díszudvar átalakítása során került elhelyezésre a nyolcszög alakú medence az egytálcás réz szökőkúttal. A gyepfelületet puszpángkiültetés tagolta, a díszmedence szélét virágkiültetés szegélyezte. Az oszlopfolyosók lábazata előtt nyírt sövényt alakítottak ki előterükben gömb alakú cserjékkel.

A kerthez hozzácsatolt, területileg lényegesen nagyobb részt az ún. vadaskert vagy fácános jelentette. Ebben az egységben fekeketfenyőt telepítettek erdőszerű állományban. Valószínűleg Hein átalakítási munkálataihoz kapcsolódóan két sziklakertet, alpinétumot is létesítettek a kertben. Ezek egyike a kastélytól északkeletre helyezkedik el, a másik a kastélytól délre, közvetlenül a díszkert és a vadaskert határán. 

A kert másik emblematikus eleme a kerti pihenő, azaz a gloriett. A karcsú oszlopokon nyugvó építmény a csipketerasz melletti teraszokról feltáruló látványnak is meghatározó eleme volt. A kerti pihenőt a szigetre vezető fahídon és csónakon is meg lehetett közelíteni. 

A fehérvárcsurgói birtok Károlyi József 1934-ig tartó birtoklása alatt élte második virágkorát. Károlyi József halála után a birtokon 1920-ban született fia, Károlyi István örökölte, aki a birtok államosítását követően, 1947-ben Párizsba emigrált. A park hanyatlása az 1950-es évektől vált érzékelhetővé. A bányászati munkák miatt csökkent a talajvíz a tó vize utánpótlás nélkül maradt, elmocsarasodott, a meder fokozatosan feltöltődött. A kert szélső területeiből kisebb telkeket haraptak ki.

Az elvadult park helyreállítása 2013 és 2015 között valósult meg, területe 2018 óta védett: arborétum és botanikus kert.

A séta során érintjük a kastélypark nevezetességeit, így a program mind a dendrológiai, mind pedig a történelmi érdekességekre kíván hangsúlyt helyezni. Séta vasárnap két alkalommal indul:11 órakor kifejezetten a gyerekeket, 14 órakor felnőtt látogatóinkat várjuk.